ПОЉА БР. Sarlot Delbo korice prednja
година

Ликовни лајтмотив