ПОЉА БР. Karson korica prednja
година

Ликовни лајтмотив