ПОЉА БР. bernardijeva-soba
година

Ликовни лајтмотив