ПОЉА БР. ЂОРЂЕ КУБУРИЋ Blue Moon
година

Ликовни лајтмотив