ПОЉА БР. Zebald Campo Santo fin K1
година

Ликовни лајтмотив