ПОЉА БР. Simon pesme PRINT-pages-2-16,87-90
година

Ликовни лајтмотив