ПОЉА БР. jevanđelje po magarcu
година

Ликовни лајтмотив