ПОЉА БР. oto-horvat-izabrane-i-nove-pesme
година

Ликовни лајтмотив