ПОЉА БР. Dragica odlomak
година

Ликовни лајтмотив