Ana Ristovic - Meteorski otpad
Autor: Ana Ristović
Naslov: Meteorski otpad
Pismo: latinica
Edicija:
ISBN:

400,00 RSD

Нема на залихама

U pogledu osnovnog poetskog tonaliteta, temperamenta i tematike, kao i ključnih stilsko-retoričkih postupaka, Meteorski otpad se otvara ka svojevrsnom svedočanstvu ili komentaru suvremene urbane stvarnosti, čak i nekim rešenjima koja su karakteristična za srpsko pesništvo angažovano-kritičkog usmerenja sedamdesetih i osamdesetih godina prošloga veka. Time se svakako sugeriše jedan poseban melanholično-ironijski, ali ujedno i trezveno-racionalistički pogled na svet, viđen, dakako, ženskim očima koje ne uzmiču od „banalnosti beleženja svakodnevice“ i veristički oblikovanih situacija. Naprotiv, na njima se u ovom rukopisu gotovo bez izuzetka insistira. Bilo da je reč o deskriptivnom i/ili narativnom postupku sa elementima putopisa i eseja, Meteorski otpad provocira dijalog suprotnosti, agon, sučeljavanje iskaza koji svojim simboličkim prototekstom uvek upućuju na vlastito (literarno, političko, kulturološko, autobiografsko) poreklo. (Bojana Stojanović Pantović)