ПОЉА БР. Andruhovic odlomak
година

Ликовни лајтмотив