ПОЉА БР. Ales Steger korice prednja
година

Ликовни лајтмотив