ПОЉА БР. Steger PRINT-1-24
година

Ликовни лајтмотив