ПОЉА БР. olivera posteljica
година

Ликовни лајтмотив