ПОЉА БР. Marjan korice prednja
година

Ликовни лајтмотив