ПОЉА БР. Stojanovic Pantovic PRINT-1-15
година

Ликовни лајтмотив