ПОЉА БР. Jaccottet prednja
година

Ликовни лајтмотив