ПОЉА БР. Dragoslav Dedovic Usijanje
година

Ликовни лајтмотив