ПОЉА БР. Korice Andrej prednja
година

Ликовни лајтмотив