ПОЉА БР. bernardijeva soba
година

Ликовни лајтмотив