ПОЉА БР. Melinda prednja
година

Ликовни лајтмотив