ПОЉА БР. Isailovic korica prednja
година

Ликовни лајтмотив