ПОЉА БР. Zlatko Tomičić: NINIVA
година

Ликовни лајтмотив