ПОЉА БР. Janko Kos: KNJIŽEVNOST I NIHILIZAM
година

Ликовни лајтмотив