ПОЉА БР. Tomislav Ketig: MLADOST PISCA
година

Ликовни лајтмотив