ПОЉА БР. Matko Meštrović: NOVE TENDENCIJE
година

Ликовни лајтмотив