ПОЉА БР. Guillaume Apollinaire: ZONA
година

Ликовни лајтмотив