ПОЉА БР. Allen Ginsberg: NA APOLLINAIREOVOM GROBU
година

Ликовни лајтмотив