ПОЉА БР. Bogomil Đuzel: MEDOVINA
година

Ликовни лајтмотив