ПОЉА БР. B. SABO ĐERĐ; IZBOR IZ LISTOVA I ČASOPISA
година

Ликовни лајтмотив