ПОЉА БР. Jožef Pap: DOZIVANJA
година

Ликовни лајтмотив