ПОЉА БР. Luigi Fiorentino: BALADA SNIJEGA
година

Ликовни лајтмотив