1965

ПОЉА БР. 79
година XI
mart 1965.

Ликовни лајтмотив