ПОЉА БР. Ljerka Mifra: IZMIŠLJENA OSTRVA
година

Ликовни лајтмотив