ПОЉА БР. Polja-112-17-17
година

Ликовни лајтмотив