ПОЉА БР. STERIJINO XIII POZORJE
година

Ликовни лајтмотив