ПОЉА БР. Danilo Basta: TRENUCI S NIČEOM
година

Ликовни лајтмотив