ПОЉА БР. polja-146-147-4-5
година

Ликовни лајтмотив