ПОЉА БР. Milan Milišić: KAO PIJESAK
година

Ликовни лајтмотив