ПОЉА БР. Ivan Banstol: FOTOGRAFIJA
година

Ликовни лајтмотив