1972

ПОЉА БР. 164
година XVIII
oktobar 1972.

Ликовни лајтмотив