1975

ПОЉА БР. 202
година XXI
decembar 1975.

Ликовни лајтмотив