ПОЉА БР. Miroslav Egerić: DVA ZAPISA
година

Ликовни лајтмотив