ПОЉА БР. Faud Muhić / Ante Portas Historiae: LIČNOST I HISTORIJA (II)
година

Ликовни лајтмотив