ПОЉА БР. Željko Umiljnović: DVE PESME; Žarko Aćimović: TRG; Jasna Vuković: ZAPIS O NAMA; Miljurko Vukadinović: DVE PESME; Nikola Cincar Popovski: SPASAVANJE SMRTI; Nikola Vujčić: TRI PESME
година

Ликовни лајтмотив