ПОЉА БР. Artur Šopenhauer: O ESTETICI PESNIŠTVA
година

Ликовни лајтмотив