ПОЉА БР. Italo Mussa: LA PITURA COLTA
година

Ликовни лајтмотив