ПОЉА БР. Ernst Busche: GENERACIJA IZMENJENE SLIKE
година

Ликовни лајтмотив