ПОЉА БР. Salvador Dali: HOMMAGE ZA BUNJUELA
година

Ликовни лајтмотив