ПОЉА БР. Moma Dimić: RAJICA UMIRE
година

Ликовни лајтмотив